Descompte Túnel del Cadí

RENOVACIONS DE LA GRATUÏTAT DEL TÚNEL DEL CADÍ

 

PRIMER DE TOT: CONSULTA A LA WEB DEL TÚNEL DEL CADÍ LA VIGÈNCIA DEL TEU DESCOMPTE 

 

QUAN ES POT RENOVAR LA GRATUÏTAT: 

Des de l'1 de setembre de 2020, les renovacions de la vigència de la gratuïtat del Túnel que es facin posteriorment a la data de caducitat (a comptar des de l'endemà mateix) seran considerades noves sol·licituds i no renovacions, per la qual cosa s'haurà de presentar tota la documentació necessària, d'acord amb la situació laboral de la persona interessada. 

Recordem que la renovació de la gratuïtat es pot fer tres mesos abans de la data en què caduca la vigència de la gratuïtat. 

 ON REALITZAR LA SOL·LICITUD DE LA GRATUÏTAT: 

El/La titular de la sol·licitud ho pot fer:

 • PRESENCIALMENT: 

- De 9 a 14 h a les oficines del Consell Comarcal de la Cerdanya. Plaça del Rec, 5. 17520 Puigcerdà. Tel. 972884884

- Original o còpia del DNI i original o còpia del carnet de conduir vigent.

 • TELÈMÀTICAMENT DES DE LA SEU ELECTRÒNICA 

- Per fer aquest tràmit és necessari de disposar certificat digital: IdCat Mòbil; IdCAT; DNIe; CL@ve, o d'altres

                             INSTRUCCIONS PER OBTENIR L'IdCat mòbil

- Heu d'omplir la instància genèrica que trobareu a la Seu Electrònica de la web del Consell Comarcal de la Cerdanya: INSTÀNCIA GENÈRICA

- Adjuntar el PDF de la sol·licitud pdf IMPRÈS SOL·LICITUD

- Adjuntar la documentació requerida

 PER A RENOVACIONS: 

 • Imprès de sol·licitud. pdfIMPRÈS SOL·LICITUD
 • Original o còpia del DNI i original o còpia del carnet de conduir vigent.

  PER A NOVES SOL·LICITUDS O ALTES:

Adjuntar la documentació necessària d'acord amb la situació laboral:

 Treballadors/es en actiu (empresa privada):

 • Imprès de sol·licitud. pdfIMPRÈS SOL·LICITUD
 • Certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament.
 • Certificat d'estar al corrent en el pagament d'impostos municipals, expedit per l'ajuntament on consta empadronat el sol·licitant.
 • Certificat d'una entitat bancària de la comarca de la Cerdanya indicant el número de targeta de crèdit, de dèbit o sistema OBE ViaT. En el cas de Banca Online truqueu al Consell Comarcal (Tel. 972884884).
 • Original o còpia del DNI i original o còpia del carnet de conduir vigent.
 • Document emès pel Servei Català de la Salut (CAP).
 • Vida laboral de l'any en curs: CERTIFICAT VIDA LABORAL  - o al Tel. 901502050.
 • Còpia del contracte de treball o certificat d'empresa.

Treballadors/es autònoms/es

 • Imprès de sol·licitud. pdfIMPRÈS SOL·LICITUD
 • Certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament.
 • Certificat d'estar al corrent en el pagament d'impostos municipals, expedit per l'ajuntament on consta empadronat el sol·licitant.
 • Certificat d'una entitat bancària de la comarca de la Cerdanya indicant el número de targeta de crèdit, de dèbit o sistema OBE ViaT. En el cas de Banca Online truqueu al Consell Comarcal (Tel. 972884884).
 • Original o còpia del DNI i original o còpia del carnet de conduir vigent.
 • Document emès pel Servei Català de la Salut (CAP).
 • Vida laboral de l'any en curs CERTIFICAT VIDA LABORAL  - o al Tel. 901502050.
 • Últim rebut d'autònoms.
 • Certificat d'Hisenda amb el domicili fiscal (certificat del Cens-Model 01) 

Professionals lliberals acollits/des a Mútues col·legials  

 • Imprès de sol·licitud. pdfIMPRÈS SOL·LICITUD
 • Certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament.
 • Certificat d'estar al corrent en el pagament d'impostos municipals, expedit per l'ajuntament on consta empadronat el sol·licitant.
 • Certificat d'una entitat bancària de la comarca de la Cerdanya indicant el número de targeta de crèdit, de dèbit o sistema OBE ViaT. En el cas de Banca Online truqueu al Consell Comarcal (Tel. 972884884).
 • Original o còpia del DNI i original o còpia del carnet de conduir vigent.
 • Document emès pel Servei Català de la Salut (CAP).
 • Vida laboral de l'any en curs CERTIFICAT VIDA LABORAL  - o al Tel. 901502050.
 • Certificat d'Hisenda on s'acrediti el domicili fiscal.
 • Últim rebut de la Mútua.

Treballadors/es en actiu al servei de les Administracions Públiques:

 • Imprès de sol·licitud. pdfIMPRÈS SOL·LICITUD
 • Certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament.
 • Certificat d'estar al corrent en el pagament d'impostos municipals, expedit per l'ajuntament on consta empadronat el sol·licitant.
 • Certificat d'una entitat bancària de la comarca de la Cerdanya indicant el número de targeta de crèdit, de dèbit o sistema OBE ViaT. En el cas de Banca Online truqueu al Consell Comarcal (Tel. 972884884).
 • Original o còpia del DNI i original o còpia del carnet de conduir vigent.
 • Document emès pel Servei Català de la Salut (CAP). En el supòsit de personal acollit a altre règim o mutualitat: Certificat d'aquest organisme o Mútua.
 • Vida laboral de l'any en curs CERTIFICAT VIDA LABORAL  - o al Tel. 901502050.
 • Certificat d'empresa especificant la població del lloc de treball i que està treballant en l'administració a d'a d'avui.

Treballadors/es transfronterers:

 • Imprès de sol·licitud. IMPRÈS SOL·LICITUD
 • Certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament.
 • Certificat d'estar al corrent en el pagament d'impostos municipals, expedit per l'ajuntament on consta empadronat el sol·licitant
 • Certificat d'una entitat bancària de la comarca de la Cerdanya indicant: el número de targeta de crèdit, de dèbit o sistema OBE ViaT. En el cas de Banca Online truqueu al Consell Comarcal (Tel. 972884884).
 • Original o còpia del DNI i original o còpia del carnet de conduir vigent.
 • Document emès pel Servei Català de la Salut (CAP).
 • Vida laboral de l'any en curs CERTIFICAT VIDA LABORAL  - o al Tel. 901502050. 

- Els treballadors/es a Andorra a punts de la CASS ANDORRA.

- Els treballadors/es a França: certificat de l'empresa conforme actualment hi treballen.

Treballadors/es en situació d'atur:

 • Imprès de sol·licitud. pdfIMPRÈS SOL·LICITUD
 • Certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament.
 • Certificat d'estar al corrent en el pagament d'impostos municipals, expedit per l'ajuntament on consta empadronat el sol·licitant.
 • Certificat d'una entitat bancària de la comarca de la Cerdanya indicant el número de targeta de crèdit, de dèbit o sistema OBE ViaT. En el cas de Banca Online truqueu al Consell Comarcal (Tel. 972884884).
 • Original o còpia del DNI i original o còpia del carnet de conduir vigent.
 • Document emès pel Servei Català de la Salut (CAP).
 • Vida laboral de l'any en curs CERTIFICAT VIDA LABORAL  - o al Tel. 901502050.
 • Paper de renovació del SOC (oficina de treball de les comarques beneficiàries del descompte).

Jubilats/des o perceptors/es de pensions d'incapacitació permanent:

 • Imprès de sol·licitud. pdfIMPRÈS SOL·LICITUD
 • Certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament.
 • Certificat d'estar al corrent en el pagament d'impostos municipals, expedit per l'ajuntament on consta empadronat el sol·licitant.
 • Certificat d'una entitat bancària de la comarca de la Cerdanya indicant el número de targeta de crèdit, de dèbit o sistema OBE ViaT. En el cas de Banca Online truqueu al Consell Comarcal (Tel. 972884884).
 • Original o còpia del DNI i original o còpia del carnet de conduir vigent.
 • Document emès pel Servei Català de la Salut (CAP).
 • Certificat de pensionista

Estudiants:

 • Imprès de sol·licitud. IMPRÈS SOL·LICITUD
 • Certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament.
 • Certificat d'estar al corrent en el pagament d'impostos municipals, expedit per l'ajuntament on consta empadronat el sol·licitant.
 • Certificat d'una entitat bancària de la comarca de la Cerdanya indicant el número de targeta de crèdit, de dèbit o sistema OBE ViaT. En el cas de Banca Online truqueu al Consell Comarcal (Tel. 972884884).
 • Original o còpia del DNI i original o còpia del carnet de conduir vigent.
 • Document emès pel Servei Català de la Salut (CAP).
 • Vida laboral de l'any en curs CERTIFICAT VIDA LABORAL  - o al Tel. 901502050.
 • Resguard de la matrícula o certificat del centre d'estudis.

Persones amb fills escolaritzats:

 • Imprès de sol·licitud. IMPRÈS SOL·LICITUD
 • Certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament.
 • Certificat d'estar al corrent en el pagament d'impostos municipals, expedit per l'ajuntament on consta empadronat el sol·licitant.
 • Certificat d'una entitat bancària de la comarca de la Cerdanya indicant el número de targeta de crèdit, de dèbit o sistema OBE ViaT. En el cas de Banca Online truqueu al Consell Comarcal (Tel. 972884884).
 • Original o còpia del DNI i original o còpia del carnet de conduir vigent.
 • Document emès pel Servei Català de la Salut (CAP).
 • Vida laboral de l'any en curs CERTIFICAT VIDA LABORAL  - o al Tel. 901502050.
 • Resguard de la matrícula o certificat del centre d'estudis.
 • Llibre de família.

 

QUAN S'ACTIVEN ELS TRÀMITS:

 - RENOVACIONS NO CADUCADES I SENSE CANVIS DE TARGETA O TELETAC: 

   Si es registra la renovació abans de caducar, la gratuïtat segueix sense interrupció. 

CONSULTA AQUÍ LA VIGÈNCIA DE LA TEVA GRATUÏTAT (3. Residents- Consulta la vigència de l'aplicació del descompte)

- CANVIS DE TARGETA BANCÀRIA O TELETAC:

  Tots el tràmits de canvi de targeta o teletac s'activen en un termini màxim de 3 dies hàbils després de fer-se efectiu el canvi.

CONSULTA AQUÍ LA VIGÈNCIA DE LA TEVA GRATUÏTAT (3. Residents- Consulta la vigència de l'aplicació del descompte)

 - ALTES NOVES: 

Heu de presentar la sol·licitud tenint en compte que: les altes noves han de ser validades pel Consell Comarcal de la Cerdanya. 

- Les altes noves que estiguin validades pel Consell Comarcal de la Cerdanya entre el dia 1 i  20 (ambdos inclosos) del mes en curs s'activaran el dia 1 del mes següent.

- Les altes noves que estiguin validaessón validades pel Consell Comarcal de la Cerdanya a partir del dia 21 del mes en curs s'activarà el dia 1 de següent segon mes.

   Exemple: Si es valida el dia 20 de gener s'activa l'1 de febrer. Si es valida el 21 de gener s'activa l'1 de març.

CONSULTA AQUÍ LA VIGÈNCIA DE LA TEVA GRATUÏTAT (3. Residents- Consulta la vigència de l'aplicació del descompte)

- RENOVACIONS QUE HAN CADUCAT:

  Si ha caducat la vigència de la gratuïtat del Túnel del Cadí, la nova vigència serà efectiva a partir de 5 dies hàbils després de fer-se efectiva la renovació.

CONSULTA AQUÍ LA VIGÈNCIA DE LA TEVA GRATUÏTAT (3. Residents- Consulta la vigència de l'aplicació del descompte)

 

 

 

 

 

Forfet d'esquí bonificat per a primer resident

El Conveni entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Cerdanya posa a disposició dels habitants de la Cerdanya amb més de 3 anys de residència a la comarca, la possibilitat d'accedir als productes corresponents a la pràctica de l'esquí amb preus bonificats per a la temporada 2020-2021. La SOL·LICITUD es pot tramitar presencialment o electrònicament.

 

pdf CONSULTA EL LLISTAT DE SOL.LICITUDS

 • Instruccions: busqueu la data de presentació de la vostra sol·licitud i el vostre:
  • DNI  (publicat ex.: 12345678X - ***4567**)   
  • NIE ( publicat ex.: L1234567X - ****4567*)
  • PASSAPORT ( publicat ex.:  ABC123456 -  ***3456)

 

INSTRUCCIONS PER A LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD

PAS 1- Descarregueu i ompliu la sol·licitud al Consell Comarcal en PDF:pdf FORMULARI CONSELL COMARCAL

PAS 2- Descarregueu i ompliu la sol·licitud del Forfet que voleu:

 1. pdfSOL·LICITUD FORFET DE LA MOLINA-INDIVIDUAL
 2. pdfSOL·LICITUD FORFET DE LA MOLINA-PACK FAMILIAR
 3. pdfSOL·LICITUD FORFET LA MOLINA/MASELLA (abans Alp 2500)-INDIVIDUAL

 

PAS 3- Si heu escollit el tràmit presencial, imprimiu la sol·licitud del model de forfet que voleu i la documentació requerida per obtenir la bonificació en el preu del forfet, i presenteu-la al Consell Comarcal de la Cerdanya (Plaça del Rec, 5 de Puigcerdà)  de dilluns a divendres de 9 a 13 h.

PAS 4- Si heu escollit el tràmit electrònic, heu de seguir els següents passos:

 • Per fer aquest tràmit és necessari de disposar certificat digital: IDcat Mòbil; idCAT; DNIe; CL@ve, o d'altres 
 • Heu d'omplir la instància genèrica que trobareu a la Seu Electrònica de la web del Consell Comarcal de la Cerdanya o al següent ENLLAÇ 
 • Adjuntar el PDF de la sol·licitud del model de forfet que voleu
 • Adjuntar la documentació requerida per obtenir la bonificació en el preu del forfet
 • Enviar. S'autoritzaran les sol·licituds de dilluns fins al divendres o vigílies de festius a les 12 h.  Les sol·licituds enviades després de l'horari establert no es podran autoritazar fins dilluns següent.

PAS 4- El Consell un cop rebuda la sol·licitud farà la comprovació de les dades i de la documentació aportada, l'autorització i la tramesa a l'estació d'esquí de La Molina. El Consell POSARÀ A DISPOSICIÓ EL LLISTAT DE LES SOL·LICITUDS I L'ESTAT DE LES MATEIXES a la part superior d'aquesta pàgina. 

PAS 5- 

 • Si la vostra sol·licitud està autoritzada, us heu de dirigir a les oficines centrals de l'estació d'esquí de La Molina on s'abonarà l'import sol·licitat, us faran la fotografia i l'entrega del forfet.

 • Si la vostra sol·licitud està pendent d'aportar documentació, no es tramitarà fins que aquesta no sigui aportada en el termini de 10 dies des de la data de sol·licitud.

 • Si la vostra sol·licitud està no autoritzada, podeu interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, davant el president/a del Consell Comarcal de la Cerdanya, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Web accessible!

Imatge de teclat brailleL'accessibilitat web consisteix en l'elaboració de pàgines web a Internet que puguin ser accessibles per a tots els usuaris independentment de les seves discapacitats (visuals, auditives, cognitives, motrius, tècniques o ambientals).

En aquest sentit, des del Consell Comarcal de la Cerdanya treballem perquè aquest web reuneixi el màxim dels requeriments d'accessibilitat perquè els seus continguts arribin a tots els ceretans i ceretanes independentment de les seves capacitats.