Consell d'Alcaldes

El Consell d'Alcaldes està integrat pel president, que és el del Consell Comarcal, i pels alcaldes i alcaldesses dels disset municipis de la comarca de la Cerdanya.

La Llei d'Organització Comarcal de Catalunya estableix que el Consell d'Alcaldes és un organisme integrat pels alcaldes de tots els ajuntaments de la comarca perquè informi el Consell Comarcal de les propostes que siguin d'interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l'aprovació del ple del Consell Comarcal.
La llei estableix que el Consell d'Alcaldes ha d'emetre prèviament un informe sobre diferents qüestions, entre les quals l'aprovació del programa d'actuació comarcal, l'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances, els acords sobre la creació i l'establiment dels serveis comarcals, entre altres qüestions. El Consell es reuneix com a mínim un cop cada tres mesos i és convocat pel president del Consell Comarcal.
El Consell d'Alcaldes és també un òrgan de suport del Consell en tant que determina les prioritats comarcals a partir de les necessitats dels municipis. Altres funcions que executa són les de proposar solucions a problemes administratius i del funcionament de serveis públics que els afectin, emetre informes sobre matèries de competència comarcal, proposar solucions o sistemes alternatius supramunicipals i la seva forma de gestió o altres formes associatives per a finalitats d'interès públic i ser informat del pressupost de la Corporació i dels diversos programes comarcals.

COMPOSICIÓ DEL CONSELL D'ALCALDES:

Ramon Moliner i Serra
Alp

Francesc Xavier Porta i Pous
Bellver de Cerdanya

Bartomeu Baqué i Muntané
Bolvir

Enric Laguarda i Pons
Das

Ramon Chia i Gàlvez
Fontanals de Cerdanya

Alfons Casamajó i Carrera
Ger

Valentí Tuset i Creus
Guils de Cerdanya

Pere Oliu i Casamitjana
Isòvol

Andreu Grau i Ginesta
Lles de Cerdanya

Elies Nova i Inglés
Llívia

Esteve Avellanet i Tarrés
Meranges

Josep Castells i Farràs
Montellà i Martinet

Jordi Rosell i Ginesta
Prats i Sansor

Albert Maurell i Ribot
Prullans

Albert Piñeira i Brosel
Puigcerdà

Miquel Pons i Bertran
Riu de Cerdanya

Miquel Tor i Lliuret
Urús