Preguntes i dubtes sobre l’ús de les targetes moneder de les beques menjador - Situació d’emergència COVID-19

FAQS sobre l’ús de les targetes moneder de les beques menjador - Situació d’emergència COVID-9

 • Ja tinc la targeta. L’he d’activar?
 • No, la targeta ja ve activada i preparada per ser utilitzada.
 • Amb quin saldo ve carregada la targeta?
 • Les targetes venen carregades amb un saldo inicial de 40€. En cas d’allargar-se el tancament dels centres, se us recarregarà automàticament a raó de 4€ per dia de tancament dels centres.
 • Quin import puc pagar amb la targeta?
 • L’import que tingueu disponible a cada moment, si es fa una compra superior donarà un error al datàfon.
 • Com puc saber el saldo que tinc disponible a la targeta?
 • Pots consultar el saldo i moviments de manera gratuïta a qualsevol caixer de CaixaBank i mitjançant la web: www.moneytopay.com > Altres gestions de la meva targeta > Consulta de saldo i moviments.
 • Si l’import de la compra és superior al saldo disponible, què puc fer?
 • Demana a l’establiment que et fraccioni la compra en 2 pagaments, un del saldo disponible que podràs pagar amb aquesta targeta i la resta la pots pagar amb metàl·lic o amb una altra targeta.
 • El datàfon m’ha demanat un PIN i no en tinc cap. Què he de fer?
 • Prem directament la tecla verda del datàfon i el pagament es validarà.
 • El datàfon em mostra un error: Codi Error 104. Què vol dir?
 • És un error de classificació de comerç, vol dir que no és un comerç d’alimentació i per tant no es pot procedir amb la compra.

Instruccions de les targetes de prepagament destinades a l'alumnat que té ajuts individuals de menjador escolar i menjador obligatori amb seguiment de Serveis Socials. CORONAVIRUS SARS-COV-2

Per tal de poder garantir els ajuts de menjador durant aquest període durant el qual els centres estaran tancats, com ja ha anunciat el Departament d’Educació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’han creat unes targetes de prepagament destinades a les famílies que durant aquest curs escolar tenen Ajuts Individuals de Menjador Escolar i també pels Menjadors Preceptius (obligatoris) amb seguiment de serveis socials.
Instruccions:
- Les targetes arribaran al Consell Comarcal de la Cerdanya, el qual farà el repartiment a cada Ajuntament.
- El repartiment cap a les famílies es realitzarà a traves de cada municipi, cada ajuntament organitzarà el seu funcionament, ja sigui amb entrega porta a porta o mitjançant un punt de recollida.
- La persona que vagi a recollir la targeta o que la rebi a casa, s’haurà d’identificar (el tutor o la tutora legal de l’alumnat beneficiari de l’ajut) i caldrà que porti el seu DNI i el DNI de l’alumne/a becat/ada, en cas que en tingui.
- En cas recollida a un punt i que es doni el cas de que hi hagi cua caldrà guardar la distància de 1,5m.
- La targeta està carregada amb 4€/dia (de moment comptats els primers 15 dies). En cas que el període s’allargui es realitzarà una recarrega automàtica. Les targetes aniran carregades inicialment amb 40€. IMPORTANT: No és pot fer una compra d’un valor superior a aquesta quantitat, sinó donarà un error en el pagament. Les targetes no tenen un codi PIN associat. 

El Consell Comarcal de la Cerdanya obté un ajut del Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Diputació de Girona

baixa

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha rebut una subvenció del Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Diputació de Girona per a l’adquisició d’electrodomèstics per a les famílies més vulnerables derivades del programa “Auditories en llars vulnerables”. Aquest programa impulsat per la Diputació de Girona, té per objectiu actuacions directes per sensibilitzar la població sobre la despesa i l'eficiència energètica de les llars i actuar en casos de pobresa energètica a les llars més vulnerables.

diputacio de girona

COMUNICAT DEL CONSELL COMARCAL I DELS AJUNTAMENTS DE LA CERDANYA

El Consell Comarcal de la Cerdanya i tots els ajuntaments de la comarca demanem que es respectin les indicacions dictades per l’Estat d’Alarma i el confinament de la població arran de la situació motivada per la pandèmia del COVID-19.

Manifestem la nostra preocupació davant l’existència encara avui dia de desplaçaments cap a segones residències i domicilis de familiars a la Cerdanya.

Demanem responsabilitat individual i col·lectiva recordant que els desplaçaments no recollits als decrets i resolucions de l’estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya estan prohibits i seran sancionats.

Demanem responsabilitat individual i col·lectiva per lluitar contra la propagació del COVID-19 a comarques amb població envellida i sense mitjans sanitaris suficients com la nostra. La Cerdanya és un territori especialment sensible, la comarca té un índex de població envellida al voltant del 20% i uns serveis sanitaris i socials bàsics adaptats a la població resident, només disposem de 6 llits a l’hospital de Cerdanya. Depenent de com evolucionin els contagis ens podem veure en una situació de col·lapse. No volem haver de lamentar pèrdues humanes derivades de la imprudència i la inconsciència.

Demanem explícitament i de manera ferma no venir a la Cerdanya fonamentant-nos en les informacions rebudes des dels serveis sanitaris del nostre país i en la realitat de la nostra comarca. Desplaçar-se a la Cerdanya és posar en risc a la població resident i és per aquest motiu que el Consell Comarcal de la Cerdanya i la totalitat dels ajuntaments de la comarca demanem a la població que no vingui mentre duri aquesta situació excepcional.

Només quedant-nos a casa podrem frenar la propagació del COVID-19.

DOGC- Mesures urgents

Mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut, i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributaria i econòmica pdfDOGC-8089-19-3-2020.pdf