• Altres continguts (5)
 • Blog (1)
 • El Consell (7)
  • Serveis tècnics del Consell Comarcal de la Cerdanya (3)

   Consell Comarcal CerdanyaPer part d'aquest Consell Comarcal de la Cerdanya es presta el servei d'Assistència Tècnica als diversos municipis de la comarca.

   Aquest servei inclou tasques com les d'assessorament en matèria de planejament, gestió i disciplina urbanística, així com en elaboració d'informes relatius a la concessió de llicències urbanístiques.

   Igualment es presta assistència i assessorament en la preparació de la documentació necessària en la tramitació de subvencions i ajuts.

   També s'han realitzat funcions relatives a l'emissió d'informes sobre els expedients dels municipis seguits per a les concessions de llicències d'activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental, emissió d'informes i estudis relatius a la realització d'obres i serveis municipals.

   De la mateixa manera s'han prestat serveis d'assistència als municipis en matèria d'organització i prestació de serveis municipals, així com assessorament i elaboració d'informes i tramitació de documentació referent a l'activitat dels municipis en matèria jurídicoadministrativa i econòmicofinancera.

  • Àrees del Consell (17)

   Consell Comarcal CerdanyaPer part d'aquest Consell Comarcal de la Cerdanya es presta el servei d'Assistència Tècnica als diversos municipis de la comarca.

   Aquest servei inclou tasques com les d'assessorament en matèria de planejament, gestió i disciplina urbanística, així com en elaboració d'informes relatius a la concessió de llicències urbanístiques.

   Igualment es presta assistència i assessorament en la preparació de la documentació necessària en la tramitació de subvencions i ajuts.

   També s'han realitzat funcions relatives a l'emissió d'informes sobre els expedients dels municipis seguits per a les concessions de llicències d'activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental, emissió d'informes i estudis relatius a la realització d'obres i serveis municipals.

   De la mateixa manera s'han prestat serveis d'assistència als municipis en matèria d'organització i prestació de serveis municipals, així com assessorament i elaboració d'informes i tramitació de documentació referent a l'activitat dels municipis en matèria jurídicoadministrativa i econòmicofinancera.

    
  • Òrgans de govern (2)
 • Notícies (92)