Inici E Serveis E Medi ambient E Sanejament
Sanejament

Sanejament

Contacte

Xavier Llombart Pubill

Marc Morralla Secases

Un dels objectius principals de l’Àrea de Medi Ambient és gestionar, coordinar i impulsar els recursos destinats al sanejament de les aigües residuals de la comarca, per tal de desenvolupar un bon programa de gestió i explotació dels sistemes de sanejament d’aigües residuals existents de la comarca i gestionar i coordinar les noves inversions a la comarca, així com assegurar el compliment de la legislació vigent en aquesta matèria.

En una perspectiva futura, s’espera portar una àgil i eficient gestió de les aigües residuals de la comarca amb la implantació de noves estacions depuradores i la millora i/o ampliació de les existents segons les necessitats de cada poble.

Des de l’any 2010, mitjançant un conveni entre el Consell Comarcal de la Cerdanya i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Consell Comarcal és l’administració actuant en matèria de sanejament d’aigües residuals en alta a la comarca, amb la gestió de les estacions depuradores d’aigües residuals, la xarxa de col·lectors en alta, el control dels abocaments i la tramitació dels expedients de sol·licituds d’autoritzacions d’abocaments de fosses sèptiques.

La gestió del sanejament de les aigües residuals de la comarca s’estructura en tres blocs funcionals de treball: explotació i conservació dels sistemes de sanejament existents, gestió de noves instal·lacions i inversions en matèria de sanejament a la comarca i autoritzacions d’abocaments de camions cisterna per a buidatges de fossa sèptiques.

Sistemes de danejament

 Les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) de la comarca van ser construïdes per l’ACA entre els anys 1995 i 2005, traspassant les competències de la seva gestió al Consell Comarcal l’any 2010.

Actualment, el sistema de sanejament de la Cerdanya està format per les següents 14 EDAR: Alp, Bellver, Bolvir, Das, Guils, Martinet, Masella, Molina, Prats, Puigcerdà, Saneja, Sant Martí, Supermolina i el Vilar; i per 6 estacions de bombament, tractant un cabal diari mitjà de 13.162m3/dia (dades del 2019). Des del Consell és supervisa la gestió, explotació i conservació del grup de depuradores de la comarca, com també de la xarxa de col·lectors en alta.

Gestió de noves instal·lacions de sanejament

 El Programa d’obres i actuacions hidràuliques de la part catalana de les demarcacions hidrogràfiques de l’Ebre i del Xúquer 2017-2027 (POAHCEX) és un instrument de planificació hidrològica de l’ACA que té com a objecte la definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús d’aigües residuals domèstiques, que permetin l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua.

A través del POAHCEX, el Consell Comarcal gestiona i supervisa totes les noves inversions previstes per l’ACA a la comarca, des de l’inici de l’estudi previ, passant per l’estudi d’alternatives, la redacció del projecte fins a l’execució i posada en funcionament de la nova instal·lació.

Autoritzacions d’abocament de foses sèptiques

A raó del traspàs de les competències en la gestió del sanejament de les aigües residuals a la comarca de la Cerdanya per part de l’ACA, el Consell té les competències per la tramitació de les sol·licituds d’autoritzacions d’abocaments d’aigües residuals mitjançant camió cisterna per tal de poder buidar les fosses sèptiques a una EDAR.

Els models de sol·licitud d’autorització d’abocament d’aigües residuals es poden obtenir directament a les oficines del Consell Comarcal de la Cerdanya (Plaça del Rec, 5 de Puigcerdà), o bé, des del següent enllaç. Per tal de poder tramitar correctament aquesta sol·licitud és necessari que vagi acompanyada d’una analítica recent del contingut de la fossa.

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes. Si desitja més informació, accedeixi a la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies