Inici E Tràmits E Descompte del Túnel del Cadí E Noves sol·licituds o altes
Carpeta

Noves sol·licituds o altes

On realitzar la sol·licitud

El/la titular de la sol·licitud ho pot fer:

Presencialment

 • De 9 a 14h a les oficines del Consell Comarcal de la Cerdanya (Plaça del Rec, 5 de Puigcerdà).

Telemàticament des de la Seu Electrònica

 • Per fer aquest tràmit és necessari disposar de certificat digital: IdCat Mòbil, IdCAT, DNIe, CL@ve o altres.
 • S’ha d’omplir la instància genèrica ubicada a la Seu Electrònica de la web del Consell Comarcal de la Cerdanya, i adjuntar la sol·licitud (signada electrònicament) i la documentació requerida: Instància Genèrica.

Documentació necessària

Documentació general:

Documentació que han de presentar TOTS els sol·licitants, juntament amb la documentació específica pertinent.

 • Imprès de sol·licitud.
 • Certificat d’empadronament expedit per l’ajuntament.
 • Certificat d’estar al corrent en el pagament d’impostos municipals, expedit per l’ajuntament on consta empadronat el sol·licitant.
 • Certificat d’una entitat bancària, indicant el número de targeta de crèdit, de dèbit o sistema OBE ViaT.
 • Original i còpia del DNI.
 • Original i còpia del carnet de conduir vigent.
 • Document emès pel Servei Català de Salut (CAP).

Documentació específica en funció de la situació laboral:

El sol·licitant ha d’aportar la documentació pertinent, en funció del grup en el qual pertany.

Treballadors/es en actiu (empresa privada)
 • Vida laboral de l’any en curs: certificat vida laboral o al Tel. 901 50 20 50.
 • Còpia del contracte de treball o certificat d’empresa ubicada a les comarques de l’Alt Urgell, Berguedà o Cerdanya, especificant el domicili del lloc de treball.
Treballadors/es autònoms/es
 • Vida laboral de l’any en curs: certificat vida laboral o al Tel. 901 50 20 50.
 • Certificat d’Hisenda amb el domicili fiscal: Certificat del Cens fiscal
Professionals lliberals acollits/des a Mútues col·legials
 • Vida laboral de l’any en curs: certificat vida laboral o al Tel. 901 50 20 50.
 • Certificat d’Hisenda on s’acrediti el domicili fiscal.
 • Últim rebut de la Mútua.
Treballadors/es en actiu al servei de les Administracions Públiques
 • Vida laboral de l’any en curs: certificat vida laboral o al Tel. 901 50 20 50.
 • Certificat d’empresa especificant la població del lloc de treball, ubicat en un dels municipis de les comarques de l’Alt Urgell, Berguedà o Cerdanya i que està treballant en l’administració a dia d’avui.
Treballadors/es transfronterers
 • Vida laboral de l’any en curs: certificat vida laboral o al Tel. 901 50 20 50.
 • Document equivalent a l’informe de la situació actual de la vida laboral emès per l’organisme al país on treballen

Els treballadors/es a Andorra a punts de la Cass Andorra.

Els treballadors/es transfronterers: Original o còpia del contracte laboral o certificat de l’empresa conforme que actualment hi treballen.

Treballadors/es en situació d’atur
 • Vida laboral de l’any en curs: certificat vida laboral o al Tel. 901 50 20 50.
 • Original i còpia del document d’alta o de renovació de la sol·licitud d’ocupació emès per l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya o organisme competent, que correspongui a qualsevol dels municipis de les comarques de l’Alt Urgell, Berguedà o Cerdanya (DARDO). Tel SOC. 900800046
Jubilats/des o perceptors/es de pensions d’incapacitació permanent
 • Resolució de jubilació o certificat de pensionista, certificat d’incapacitat permanent.
 • En el supòsit de funcionaris i professionals lliberals no acollits al Règim de la Seguretat Social, caldrà aportar el certificat de les mútues que acreditin la situació de pensionista.  
Estudiants
 • Vida laboral de l’any en curs: certificat vida laboral o al Tel. 901 50 20 50.
 • Resguard de la matrícula o certificat del centre d’estudis.
Persones amb fills escolaritzats (Que NO són treballadors/es en actiu, NO perceben atur i NO són jubilats/ades)
 • Vida laboral de l’any en curs: certificat vida laboral o al Tel. 901 50 20 50.
 • Resguard de la matrícula o certificat del centre d’estudis.
 • Llibre de família.

Quan s’activen els tràmits?

Si ha caducat la vigència de la gratuïtat del Túnel del Cadí, la nova vigència serà efectiva a partir de 5 dies hàbils després de fer-se efectiva la renovació.

Altes noves:

En presentar la sol·licitud cal tenir en compte que les altes noves han de ser validades pel Consell Comarcal de la Cerdanya.

 • Les altes noves que estiguin validades pel Consell Comarcal de la Cerdanya entre el dia 1 i 20 (ambdós inclosos) del mes en curs s’activaran el dia 1 del següent mes.
 • Les altes noves que estiguin validades pel Consell Comarcal de la Cerdanya a partir del dia 21 del mes en curs s’activaran el dia 1 del següent segon mes.

  Exemple
  : Si es valida el dia 20 de gener, el descompte s’activa l’1 de febrer; i si es valida el 21 de gener, el descompte s’activa l’1 de març.

Consulta la vigència del teu descompte a la web del Túnel del Cadí, a l’apartat 

Descomptes del Túnel del Cadí/Residents

Túnel del Cadí

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes. Si desitja més informació, accedeixi a la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies